Survivor

0.00 kr75.00 kr

SURVIVOR I & II by JONAS INDE
Survivor I & II is the English translation of Överlevare (2015) and the sequel. A novel about US prisoner Rod Ferrell by Swedish author Jonas Inde. A novel about a double murder. About juvenile crime. But also a story about friendship. And questions are asked: Why do some children choose evil? Where is the father?

ÖVERLEVARE I & II av JONAS INDE
Överlevare I & II är boken Överlevare (2015) och dess uppföljare (2018). En roman om den amerikanske livstidsfången Rod Ferrell av författaren Jonas Inde. En roman om ett dubbelmord. Om ungdomsbrottslighet. Men också en historia om vänskap. Frågor ställs: Varför väljer vissa barn ondska? Var är fadern?

Read more